Osobní údaje

Údaje o návštěvnících stránek, resp. jejich IP adresách, operačním systému, verzi prohlížeče a velikosti obrazovky počítače nejsou shromažďovány v průběhu jejich návštěv pro statistické účely.

Internetové stránky nevyužívají soubory cookies.

Pro potřeby doručení zboží na požadovanou adresu je nutné sdělení jména/názvu příjemce a adresy pro doručení. Tyto údaje budou zároveň uvedeny na dokladu o koupi. 

V případě osobního převzetí zboží lze na požádání vydat doklad o koupi i bez uvedení osobních údajů kupujícícho. 

Údaje sdělené kupujícím nejsou předávány třetím osobám.