Všeobecné obchodní podmínky

I.  Základní ustanovení

Tento Nákupní řád  ( dále jen "NŘ" ) upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím  v oblasti prodeje zboží mezi Josefem Blažkem, IČO: 15147703  ( dále jen "prodávající" ) a jeho zákazníky ( dále jen "kupující").

Prodávající

Josef Blažek,  IČO: 15147703, Maršovice 10, Jablonec nad Nisou  468 01.

Kupující

Koncový  zákazník - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu  pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení  objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních  dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým  uživatelem výslovně neupravené tímto NŘ se řídí příslušnými  ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem,  jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je  vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce  prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných  značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího  nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou  sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity  pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou  jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou  situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího  se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

.

III. Ceníky

Několikrát denně je  k dispozici nový aktualizovaný ceník. Prodávající si  vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.  V on-line elektronické obchodě (dále jen \"eshop\") jsou vždy aktuální  a platné ceny.

IV. Objednávání

Kupující  dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální  zboží na zakázku nebo zboží, které není momentálně  na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky /  emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající kupujícímu  měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji  kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat  je možno následujícími způsoby:

·prostřednictvím  elektronického obchodu na www.sportovnimedaile.eu

·e-mailem  na adrese  blazek.jbc@o2active.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (zejména při zvláštních požadavcích, např. dotisk a další výzdoba medailí)

·telefonicky, faxem  (zejména při zvláštních požadavcích, např. dotisk a další výzdoba medailí)

Prodávající doporučuje  kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod  nebo písemnou formou ( e-mail, fax ) a uvést následující údaje:

  • jméno kupujícího
  • dodací adresu
  • kontaktní údaje
  • IČO, DIČ

Přijaté  objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze do 48hodin po objednání. Storno nebo změnu je možné provést telefonicky  na čísle 483 397 132 nebo 483 302 012. Pro uskutečnění  storna je nutné znát identifikační údaje a informace o objednávce.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem  č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit  od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží  objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit  uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu  blazek.jbc@o2active.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )  S textem: \"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR  č. ( číslo faktury ) a požaduji vrácení uhrazené částky  za zboží na účet číslo: ..........................\" Datum  a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího  spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané  a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném  obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené,  kompletní ( včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku  - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V  případě nedodržení některé z uvedených náležitostí  má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně  snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

II.

IIII.     dodávku  zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního  trhu nezávisle na vůli prodávajícího

IIIIII.    dodávku zboží  upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně  na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem

a) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro  vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na  Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém  obdržení zboží.

b) V případě  nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel  akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady  prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné  další vzniklé náklady.

VI. Informace o produktech

Informace  o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační  charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VII.  Platební podmínky

  • Dobírkou při odběru zboží
  • Bankovním převodem

Zboží zůstává  do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII.  Dodací podmínky

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty s. p. Kupující je povinen  po odebrání zásilky a bez zbytečného odkladu zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky,  poškození krabice). Neúplnou  nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo 483 397 132 nebo 483 302 012 nebo emailem  na adresu blazek.jbc@o2active.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IX. Záruční podmínky

Záruční  podmínky na zboží se řídí obecnými předpisy o reklamaci  zakoupeného zboží.

X. Závěrečná  ustanovení

Tento Nákupní řád je  platný od 9.12.2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení  a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Nákupní řád bez předchozího upozornění.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

© Copyright  2016 www.sportovnimedaile.eu